Propozície pre akciu Športový desaťboj

Organizátor: Mato Ladislav, Mato Roman

Účastníci: deti zo Svetlíc

Termín: 20.7.2013

Miesto: Svetlice

Účastníci: 10

Materiálne zabezpečenie: /tričká, lopty, propagačný materiál/ Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“.

Športový desaťboj začal príchodom účastníkov /deti z obce Svetlice vo veku 7–15 rokov/ v popoludňajších hodinách. Po privítaní a úvodných slovách ved. pretekov L. Matom zložili deti sľub, že budú čestne pretekať. O 15,00 začal vlastný pretek, ktorý pozostával z 10 disciplín.

  • Streľba zo vzduchovky
  • Prekážkový beh
  • Prechod rebríkom
  • Hod basketbalovej lopty do koša
  • Skok do diaľky
  • Skok do výšky
  • Streľba hokejkou do malej bránky
  • Chytanie vyhodenej loptičky do sieťky
  • Hod loptičky na cieľ
  • Streľba futbalovej lopty do bránky

Športový desaťboj sa vydaril vďaka nadšeniu všetkých detí, ktoré preukázali nasadene, bojovnosť, a zmysel pre fair-play a naplnili tak zmysel hesla „Zober loptu, nie drogy“, ktoré im najviac pripomínali tričká, lopty, a propagačný materiál, ktorý obdŕžali na záver pretekov.