Levoča Streetball - Výsledky

Kategória ml. žiaci

 1. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská(1)
 2. ZŠ G. Haina
 3. Gymnázium sv. F. Assiského (1)
 4. ZŠ Š. Kluberta (2)
 5. Gymnázium sv. F. Assiského (2)
 6. ZŠ Francisciho
 7. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská (2)
 8. ZŠ Š. Kluberta (1)

Kategória ml. žiačky

 1. ZŠ Š. Kluberta (1)
 2. ZŠ Š. Kluberta (2)
 3. Gymnázium sv. F. Assiského (2)
 4. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská (1)
 5. Gymnázium sv. F. Assiského (2)
 6. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská (2)
 7. ZŠ G. Haina

Kategória st. žiaci

 1. ZŠ G. Haina
 2. Gymnázium sv. F. Assiského (2)
 3. ZŠ Š. Kluberta (2)
 4. ZŠ Francisciho
 5. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská
 6. Gymnázium sv. F. Assiského (1)
 7. ZŠ Š. Kluberta (1)

Kategória st. žiačky

 1. ZŠ Francisciho (1)
 2. ZŠ G. Haina
 3. ZŠ Š. Kluberta (2)
 4. ZŠ Sp. Podhradie, ul. Školská
 5. ZŠ Francisciho (2)
 6. Gymnázium sv. F. Assiského (1)
 7. Gymnázium sv. F. Assiského (2)
 8. ZŠ Š. Kluberta (1)

Kategória juniori

 1. Gymnázium sv. F. Assiského (1)
 2. Stredná zdravotnícka škola
 3. Gymnázium sv. F. Assiského (2)

Kategória juniorky

 1. Gymnázium sv. F. Assiského (1)
 2. Gymnázium sv. F. Assiského (2)