Stráne pod Tatrami Futbal - Propozície

Futbalový turnaj ZOBER LOPTU

v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“

Futbalový turnaj v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“, určený deťom z marginalizovaných skupín detí rómskej minority podtatranskej oblasti.

Organizátori : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Súkromné centrum voľného času Stráne pod Tatrami

Dátum konania : 5. október 2013 (sobota)

Kategórie :
• U15 – starší (1998 a mladší navštevujúci ZŠ, CVČ, z marginalizovaných skupín detí rómskej minority)
• U10 – mladší (2003 a mladší, navštevujúci ZŠ, CVČ, z marginalizovaných skupín detí rómskej minority)

Miesto konania : Futbalové ihrisko v Stráňach pod Tatrami.

Systém hry : Určí sa na základe počtu prihlásených.

Pravidlá :
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, maximálny počet prihlásených hráčov 11 + 1 (minimálny počet hráčov na každé družstvo 5 + 1, hrací čas sa môže zmeniť podľa konečného počtu prihlásených družstiev).

Termín prihlásenia :
Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 2.10.2013, mailom na : stranepodtatramiscvc@gmail.com, alebo telefonicky: 0903 907 038, po termíne nebudú prihlášky akceptované.

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Prezentácia turnaja : 10,30 – 11,00 hod., na futbalovom ihrisku v Stráňach pod Tatrami

Každé družstvo musí byť včas pripravené, a to 10 minút pred začiatkom zápasu. Ak totiž rozhodca odpíska začiatok, družstvo, ktoré nebude pripravené, prehráva kontumačne 0:5.

Začiatok turnaja : 11,00 hod., predpokladané ukončenie turnaja o 15,30 hod.

Vyhodnotenie turnaja : Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené medailami a cenami.

Damián Exner – Riaditeľ OZ Zober loptu, nie drogy
Mgr. Ladislav Kalasz – Riaditeľ SCVČ Stráne pod Tatrami