Košice Športový deň v DeD - Propozície

Športový deň v Detskom domove v Košiciach

Organizátor : OZ „Zober loptu nie drogy“ a DeD Košice, Hurbanova 42

Miesto : Areál Detského domova v Košiciach ( Hurbanova č.42)

Dátum : 13. august 2013

Účasatníci : Deti detského domova vo veku 6 – 13 rokov

Kategórie :

1. Dom detí Lienky
2. Dom detí Kvietky
3. Dom detí Včielky
4. mix

Aktivity :

• podávaná
• vybíjaná
• hod do koša
• beh vo vreci
• štafetový beh
• preťahovanie lanom
• prekážková dráha
• triatlon
• pohyblivý chodník
• hod na presnosť

Kontaktné osoby :

Zuzana Olejníková – koordinátor starostlivosti o deti
Damián Exner – projekt@zoberloptu.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk