Prešov Športujeme s úsmevom DeD - Propozície

„Športujeme s úsmevom“ v Detskom domove v Prešove

Organizátor : OZ „Zober loptu a nie drogy“ a DeD Prešov, Požiarnická 3

Miesto : Areál Detského domova v Prešove

Dátum : 07. október 2013

Účastníci : Deti z detského domova vo veku od 4 – 17 rokov

Skupiny :

1. SS Domček „Lienky“
2. SS Sabinovská „Chrústy“
3. SS Satelit 7 „Včielky“
4. SS Satelit 8 „Motýliky“

Športové disciplíny

Menšie deti
• Strom – navliekať obruče
• Strachové vrece – preliezanie
• Bazén s loptičkami
• Lovenie rybiek s udicou (magnetky)
• Obkresľovanie rúk – krieda, pastelky
• Kreslenie na chodník – krieda
• Vozenie sa na odrážadlách
• Hry v piesku – „urobiť tortu“
• Loptové hry – hod lopty do koša

Veľké deti
• Beh vo vreci
• Obkresľovanie tela
• Stoličkový tanec
• Preťahovanie lanom
• Čo najdlhšie udržať naplnené fľaše s vodou
• Čo najrýchlejšie sa obliecť
• Maľovanie na tvár
• Skákanie na švihadlách
• Vozenie sa na kolobežkách
• Beh, slalom
• Vyloviť tvárou cukrík z lavórika s vodou
• Fúkanie do misky s múkou (nájsť zadanie na papieri)
• Prejsť so zaviazanými očami – za pomoci slovného sprievodu kamaráta
• Prejsť s knihou na hlave po určenej trase
• Prejsť vo dvojici s balónom (balón držať čelom)
• „Fúrik“
• Skákanie na fit loptách

Kontaktné osoby :
Lenka Ivanová – špeciálny pedagóg DeD Prešov (dedpoliecped@gmail.com)
Damián Exner – projekt@zoberloptu.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk