Košice Minimaratón

Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s MŠ Šafárikovou pripravilo pre najmenších bežecké podujatie pod názvom MINIMARATÓN 2013.
V piatok 4.10.2013 sa v areáli Materskej školy na Šafárikovej triede v Košiciach zišli detičky z piatich materských škôl, aby si v tento slnečný jesenný deň zašportovali.
Hneď zrána sa dvor materskej školy zaplnil malými ratolesťami, ktoré si čakanie na štart krátili poskakovaním a pokrikmi. Nechýbala ani svižná rozcvička. Rúčky, nôžky rozhýbať a mohlo sa začať. S hvizdom píšťalky sa detičky rozbehli najrýchlejšie, ako len vedeli. Najdrobnejší maratónci spolu s učiteľkami bežali tiež. V behu ich povzbudzovali aj rodičia. Tí neprestajne tlieskali a hnali svoje ratolesti vpred. Nebolo auta, ktoré by okolo prešlo a nezatrúbilo. Tento obdiv si detičky zaslúžili právom, lebo utekali, čo im sily stačili. Do cieľa dobehli unavené, no natešené, že to zvládli. Konečne si mohli vydýchnuť a načerpať nové sily. V cieli ich okrem občerstvenia čakali aj zaujímavé vecné ceny. Víťazmi však boli všetci malí bežci, ktorí sa Minimaratónu zúčastnili.

Veríme, že sa beh deťúrencom páčil.

Účastníci Minimaratónu MŠ Košice 2013:
MŠ Šafárikova trieda 4
MŠ Kežmarská 46
MŠ Bernolákova 14
MŠ Muškátová 7
MŠ Moldavská 23