Podhorany Futbal - Propozície

Futbalový turnaj ZOBER LOPTU

v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“

Futbalový turnaj v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“, určený deťom z marginalizovaných skupín rómskej minority podtatranskej oblasti.

Organizátori : OZ „Zober loptu, nie drogy“, SCVČ Podhorany v spolupráci so Základnou školu v obci Podhorany.

Dátum konania : 25. október 2013 (piatok)

Kategória :
• U15 – starší (1998 a mladší navštevujúci ZŠ, CVČ, z marginalizovaných skupín detí rómskej minority)

Miesto konania : Futbalové ihrisko v obci Podhorany.

Systém hry : Určí sa na základe počtu prihlásených.

Pravidlá :
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, maximálny počet prihlásených hráčov 15 (hrací čas sa môže zmeniť podľa konečného počtu prihlásených družstiev).

Termín prihlásenia :
Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 22.10.2013, mailom na : podhoranyscvc@gmail.com, alebo telefonicky : 0911 448 709, 0910 993 146, po termíne nebudú prihlášky akceptované.

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Prezentácia turnaja : 8,00 – 8,30 hod., na futbalovom ihrisku v Podhoranoch.

Každé družstvo musí byť včas pripravené, a to 10 minút pred začiatkom zápasu. Ak totiž rozhodca odpíska začiatok, družstvo, ktoré nebude pripravené, prehráva kontumačne 0:5.

Začiatok turnaja : 8,30 hod., predpokladané ukončenie turnaja o 13,00 hod.

Vyhodnotenie turnaja : Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené medailami a cenami.

Damián Exner – Riaditeľ OZ Zober loptu, nie drogy
Mgr. Jana Danielčáková – Riaditeľka SCVČ Podhorany