Podolínec Hokejbal (jeseň) - Propozície

Hokejbalový turnaj ZOBER LOPTU

v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“

Hokejbalový turnaj v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“, určený pre deti z ZŠ , CVČ.

Organizátori : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Centrum voľného času Pátra Augustína Krajčíka Podolínec.

Spoluorganizátori : ZŠ s MŠ Lomnička

Dátum konania : 7. november 2013 (štvrtok)

Kategória : U14 (1998 a mladší, navštevujúci ZŠ, CVČ)

Miesto konania : Športový areál ŠZŠ sv. Klementa Hofbauera Kláštorná2, Podolínec

Systém hry : Sa určí na základe počtu prihlásených.

Pravidlá :
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu, systémom 5 + 1. Všetky zápasy sa hrajú 3×7 minút čistého času, maximálny počet prihlásených hráčov 10 + 2, (hrací čas sa môže zmeniť podľa počtu družstiev).
Vysielajúca škola, školské zariadenie, zodpovedá za zdravotný stav hráčov, primeranú výstroj hráčov a brankárov podľa platných pravidiel hokejbalu (SHbÚ), na stiahnutie TU.

Tresty : 1,3, 5 min., DKZ (podľa rozhodnutia rozhodcu).

Termín prihlásenia :
Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 25.10.2013, mailom na : cvc.podolinec@gmail.com alebo telefonicky: 0917648345, po termíne nebudú prihlášky akceptované.

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Prezentácia turnaja :
8,00 – 8,30 hod., na športovom ihrisku ŠZŠ Sv. Klementa Hofbauera v Podolínci.

Každé družstvo musí byť včas pripravené, a to 10 minút pred začiatkom zápasu. Ak totiž rozhodca odpíska začiatok, družstvo, ktoré nebude pripravené, prehráva kontumačne 0:5.
Začiatok turnaja 8,30 hod., predpokladané ukončenie turnaja o 13,00 hod.

Vyhodnotenie turnaja :
Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené medailami. V rámci turnaja bude ocenený najlepší brankár, najlepší útočník a najlepší obranca turnaja.

Damián Exner – Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Michal Hanečák – Riaditeľ CVČ p. A. Krajčíka, Podolínec