Petržalka - Detská športová olympiáda

OZ „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Petržalka usporiadali dňa 28. mája Detskú športovú olympiádu pre detičky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Akcia sa konala v športovom areáli ZŠ Turnianskej a zúčastnilo sa jej okolo 205 detí.

Deti súťažili v nasledujúcich disciplínach:

  • malí bicyklisti
  • futbalové zázraky
  • veľký parkúr na malých koňoch
  • beh cez prekážky
  • stavitelia
  • volejbalová prípravka
  • vyhýbaná
  • prenes a utekaj
  • plavánie na kolesách
  • váľanie sudov

Veríme, že tento deň priniesol deťom len skvelé zážitky a že sa pri zdolávaní zaujímavých disciplín aj zabavili.