Prešov Športujeme s úsmevom DeD

V areály Detského domova v Prešove sa 7. októbra konala akcia s názvom Športujeme s úsmevom. Hlavným organizátorom bolo OZ „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Detským domovom na Požiarnickej ulici v Prešove. Naši zástupcovia odovzdali detičkám tričká, nejaký ten športový materiál a hry sa mohli začať. Pani vychovávateľky sa venovali príprave stanovíšť, zatiaľ čo deti už súťažili v rôznych disciplínach. Atmosféra bola vynikajúca a dokonca sa ňou nechali strhnúť aj členovia tímu „Zober loptu, nie drogy“ v improvizovanom minifutbalovom zápase. Veselá nálada a slnečné počasie znásobili celkový dojem z akcie a výraz na detských tvárach svedčil o jej úspešnosti. Celý kolektív projektu „Zober loptu, nie drogy“ týmto ďakuje všetkým účastníkom a vedeniu Detského domova v Prešove za krásne dopoludnie.

Tím projektu „Zober loptu, nie drogy“