Detva Floorbal - Propozície

Turnaj vo floorbale žiakov ZŠ v školskom roku 2013/2014

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Súkromné centrum voľného času Detva (A. Bernoláka 20, Detva v spolupráci s primátorm mesta Detvy Ing. Jánom Šufliarskym.

Termín : 12. december 2013 /streda/ o 7:45 hod.

Miesto : Športová hala v Detve

Riaditeľ turnaja : Mgr. Mária Lešáneková

Rozhodca : Mgr. Slavomír Ciglan

Kategória : Žiaci ZŠ narodení 1.1.1998 a mladší.

Odmena : Diplomy pre prvé tri družstvá, tričká pre zúčastnené školy.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá : hrá sa podľa platných pravidiel florbalu

Podmienka účasti : Prihláška – na prihláške 11 hráčov (dátumy narodení) + vedúci družstva /viď TU /

Prihlášky : Svoju účasť na projekte potvrďte telefonicky na 0911 368 535 , alebo na e- mail maria.lesanekova@gmail.com do 8.11.2013. Prih­lášku so zoznamom žiakov a potvrdenú riaditeľom školy vedúci družstva prinieť v deň turnaja . /podmienka účasti v súťaži/

Systém : Určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Rovnosť bodov : Body zo vzájomných zápasov, skóre zo vzájomných zápasov, celkové skóre, vyšší počet všetkých strelených gólov

Časový rozpis :
7.30 hod. – 7.45 hod. prezentácia
7.50 hod. vylosovanie
8.10 hod. otvorenie
8.30 hod. zápasy v skupinách
12.30 hod. vyhodnotenie turnaja

Protesty : Podať písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 5 €.

Zdravotný stav : Za štartujúcich zodpovedá vysielajúca škola.

Upozornenie : Každý žiak je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Informácie :

Mgr. Mária Lešáneková – Riaditeľka SCVČ Detva
Ing. Matej Macicha – Koordinátor projektu „Zober loptu, nie drogy"