Detva Floorbal - Zoznam prihlásených škôl

1. ZŠ Kriváň

2. ZŠ s MŠ Krivec 1355

3. ZŠ J. J. Thurzu

4. III. ZŠ Detva (Obrancov mieru 884 / 23)

5. ZŠ s MŠ Alexandra Vagača

6. I. ZŠ Detva (Kukučínova 480/6)