Kysucké Nové Mesto Minifloorbal - Zoznam prihlásených škôl

Zober loptu, nie drogy
Kysucké Nové Mesto Minifloorbal 2013

1. ZŠ Nesluša

2. ZŠ Dolinský potok č. 1114

3. ZŠ Clementisova č. 616

4. ZŠ Kysucký Lieskovec

5. ZŠ Svrčinovec

6. ZŠ Rudina

7. ZŠ s MŠ Povina