Piešťany Basketbal - Propozície

16. ročník Basketbalového turnaja SŠ „Ku Dňu Študenstva“

Organizátor : Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch

Spoluorganizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“

Termín : 21. november 2013 /štvrtok/

Miesto : Telocvičňa Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch

Prezentácia družstiev : od 08.00 – 08.15 hod.

Otvorenie turnaja : 08.30 hod.

Hrací systém a čas : Podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu FIBA.

Podmienka štartu : Súpiska družstva odovzdaná pri prezentácií.

Nastúpia družstvá zmiešané, pričom na ihrisku musia byť aspoň dve dievčatá. Každé družstvo musí mať jednotné a očíslované dresy.

Damián Exner – riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Ing. Ladislav Blažkovič – riaditeľ HAĽW
PaedDr. Peter Berlanský – riaditeľ turnaja