Prešov Minihádzaná - Propozície

PROPOZÍCIE

Mikulášsky turnaj v minihádzanej

Organizátori: Prešovský krajský zväz hádzanej, Slovenský zväz hádzanej a Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Spoluorganizátor: ZOC MAX Prešov

Dátum uskutočnenia: 5.12.2013 (štvrtok) o 15.00 hod

Miesto konania:ZOC MAX Prešov

Kategória:deti – ročník 2003 a mladšie

Systém hry: 3 + 1, každý s každým

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel pre hádzanú, vydaných SZH

Zúčastnené družstvá : prípravky – Tatran Prešov „A“ a „B“ , Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove „A“ a „B“

Zúčastnené družstvá budú odmenené tričkami, medailami a Mikulášskymi sladkosťami.