Košice Stolný tenis - Zonam prihlásených škôl

Zober loptu, nie drogy
Stolný tenis Košice 2013/2014

1. ZŠ Bukovecká 17, Košice

2. ZŠ Bruselská 18, Košice

3. ZŠ Staničná 13, Košice

4. ZŠ Požiarnická 3, Košice

5. Gym. a ZŠ Sándora Máraiho, Košice

6. ZŠ Masarykova 19/A, Košice

7. ZŠ Belehradská 21, Košice