Petržalka v pohybe - Mikulášske stretnutie

Mikulášske stretnutie žiakov petržalských základných škôl

Úspešný projekt Petržalka v pohybe pokračoval 9.decembra už svojim 5. ročníkom. Na Mikulášskom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 150 žiakov petržalských škôl a ZŠ Vývojová z Rusoviec. Súťažili v pohybových súťažiach a hrách viac ako dve hodiny v športovej hale na Prokofievovej ul. v Bratislave. Program oživilo aj vystúpenie Majstra Slovenska v súťaži šikovnosti s Jojom Alexandra Lipku.
Aj toto Mikulášske stretnutie podporilo občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ , ktoré venovalo každému účastníkovi dres a tak celá plocha ihriska športovej haly na Prokofievovej zakvitla 12 rôznymi farbami. Rovnako podporila podujatie aj mestská časť Bartislava-Petržalka a pridal sa aj miestny úrad, ktorý zo svojho rozpočtu zakúpil a daroval školám poukážky na nákup športového náčinia.
Stretnutie otvoril starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý privítal všetky deti, zaželal im pekné Vianočné sviatky a bohatú nádielku darčekov. Účastníkom sa prihovoril aj riaditeľ o.z. „Zober loptu, nie drogy“ pán Damián Exner a celý priebeh sledoval aj Petržalský Mikuláš Ján Meleg, ktorý pozorne dohliadal, aby sa nikomu nič nestalo.