Kontakt

Zober loptu, nie drogy n.o.
IČO : 457 412 63
DIČ : 2023810481
Peňažný ústav : Tatrabanka, a. s.
IBAN/Číslo účtu : SK54 1100 000­0 0029 2391 5­152
SWIFT : TATRSKBX

Sídlo : Lorinčík 15, 040 11 Košice

Štatutárny zástupca a riaditeľ n. o. : Damián EXNER

Kancelária : Werferova 3, 040 01 Košice

Telefón : +421 907 937 197
Web :www.zoberloptu.sk
E-mail : projekt@zoberloptu.sk