1. BK Michalovce

Basketbalový klub 1.BK MICHALOVCE patrí k tradičným klubom v meste Michalovce. Prvý basketbalový zápas sa datuje v roku 1936. Novodobá história klubu sa píše do roku 1993. Hlavnou prioritou sa nateraz stala výlučne práca s mládežou a vybudovanie silnej mládežníckej základne.

Basketbalový klub 1.BK Michalovce sa snaží zlepšovať podmienky na rozvoj basketbalu v meste Michalovce a širšom okolí Zemplína. Snahou je zvýšenie úrovne basketbalu a rozšírenie členskej základne a tým zintenzívnenie športovania detí. Tréneri pracujú so základnými školami nielen priamo v meste, ale aj v okolitých dedinách a mestách. Od októbra 2014 prebiehajú prípravky pri ZŠ vo Vinnom a pri CVČ v Strážskom. Klub spolupracuje aj s basketbalovými klubmi v zahraničí a to Ukrajina a Poľsko.

Klub intenzívne pracuje najmä na doplnení jednotlivých družstiev pre zvýšenie konkurencie a výberu vhodných typov hráčov. Domovským stánkom klubu je telocvična Gymnázia Pavla Horova na ul. Masarykovej v Michalovciach. Mladší mini žiaci hrajú svoje zápasy v telocvični ZŠ Krymská (VII.ZŠ). Časť tréningov mládeže prebieha aj na ostatných základných školách v meste Michalovce.

Hlavnou prioritou klubu pre najbližšie obdobie ostáva práca s mládežou a příkladná reprezentácia nášho mesta. Jedným s ďalších cieľov je snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách v meste a blízkom regióne.

Foto albumy