BK ŠKP Banská Bystrica

Športový klub polície Banská Bystrica je členom Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) združujúcej samostatné rezortné športové kluby polície s orientáciou na organizovanie telesnej výchovy a športu pre potreby príslušníkov PZ SR a zamestnancov MV SR so zásadou otvorenosti aj pre širokú verejnosť.

Od hracieho obdobia 2006/2007 pod svoje organizačné členenie prijal aj mužské družstvo banskobystrických seniorov, ktorému sa víťazstvom v skupine B nadstavbovej časti I. ligy podarilo stabilizovať pôsobenie najvyššej mužskej kategórie v regióne Banskej Bystrice a Zvolena s následným rozšírením basketbalového oddielu aj o mládežnícku zložku. Extraligové družstvo je po servisnej stránke zabezpečované samostatným združením Basket BB, o. z., ktoré súčasne napomáha aj pri realizácii činnosti družstiev ŠKP Banská Bystrica.

Domovským stánkom klubu ŠKP Banská Bystrica rovnako ako v predchádzajúcich sezónach je Športová hala Dukla na Štiavničkách s kapacitou 847 miest na sedenie, ktorá je v správe VŠC Dukla Banská Bystrica.

Foto albumy