THA Martin

Turčianska hádzanárska akadémia – THA Martin je nová organizácia, ktorá pôsobí od na Slovensku od jesene 2014. Zameraním a cieľom organizácie je starostlivosť o mládež a deti (dievčatá aj chlapci) základných škôl prvého stupňa. Vytváranie priestoru a podmienok, aby mohli byť aktívny, hýbať sa a športovať. Zameriava sa na všeobecný pohybový rozvoj so zameraním na loptové hry – špecializácia minihádzaná a hádzaná. Klub materiálne a personálne (len držitelia trénerských licencii) podporuje a spolupracuje s niekoľkými základnými školami (aktuálne 7 ZŠ v Martine), kde pod vedením trénerov v rámci krúžkov vedie deti k zdravému životnému štýlu, pohybu, športu – minihádzanej (aktuálne viac ako 100 detí).
Výsledky práce trénerov, ale i ostatných členo klubu už prinášajú prvé plody. Aktuálne deti začali s prípravou na závodnú činnosť – krajskú hádzanársku majstrovskú súťaž Žilinského a Trenčianskeho kraja – v kategórii mladších žiačok a mladších žiakov. Deti sa zúčastňujú pravidelných turnajov, kde sa navzájom stretávajú a môžu si porovnávať ich výkonnostný rast, napredovanie. Záujemcov z radov detí, rodičov aj pedagógov zo ZŠ, či samotných riaditeľov pribúda, čo sľubuje rýchly rast našich aktivít pre deti a mládež.
Predstaviteľov klubu teší najmä to, že týmto spôsobom sa deťom dáva prietor na pohyb a radosť.
Motto klubu je „…odvaha, tréning, kamarátstvo…“
Zakladateľmi klubu sú Róbert Klimo, Andrej Rodák, Michal Uharčík a Miroslav Fukáč.

Pre viac informácií kontaktujte
Róberta Klima – 0907 833 581, thamartin@thamartin.sk

Foto albumy