Košice Minivybíjaná 2015/16 - Propozície

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V MINIVYBÍJANEJ v školskom roku 2016

Usporiadateľ: "Projekt Zober loptu, nie drogy“, ŠK Šport pre všetkých, Centrum voľného času Orgovánová 5

Účastníci:
Žiaci a žiačky 4. ročníka a mladší (v prípade, ak na súpisku chcú učitelia pridať aj štvrtákov, ktorý sú narodení pred septembrom 2005, prosíme kontaktujte koordinátora)

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Mateja Lechkého na Ulici Jána Pavla II 1, sídlisko KVP.

Termín: Predpokladaný termín začiatku január-február.

Hracie dni: Pondelok – piatok.

Časy zápasov: Začiatky zápasov o 12.00 resp. 12.30 hod.

Registrácia škôl:
Školy sa už prihlásili cez reg. formulár na tomto odkaze.
Za akciu je nutné si zvoliť Minivybíjaná Košice.
Koniec prihlasovania je stanovený na 19. októbra.

Pravidlá súťaže a zápasov:
Hrá sa podľa pravidiel vybíjanej.
Počet hráčov/čok na ihrisku je 10 – maximálne 5 chlapcov resp. minimálne 5 dievčat.
Maximálny počet hráčov/čok v družstve je 12.

VYHODNOTENIE ŠKÔL :
Za účasť v každom kole získa škola do bodového hodnotenia pre kvalifikáciu na olympiádu európskeho mesta športu 2016 – 2b. Za celkové umiestnenie v danom športe budú hodnotené školy nasledovne:

 Body
Účasť (v každom kole)2b
5.miesto1b
4.miesto2b
3.miesto3b
2.miesto4b
1.miesto5b

Podmienka štartu:
Súpiska družstva s menami a dátumom narodenia hráčok za školu, potvrdená riaditeľom ZŠ.

Ocenenia: Tričko pre každého účastníka projektu, 2 volejbalové lopty pre každú školu.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

Rôzne:
Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Informácie:
Gabriela Chovaníková – výkonná riaditeľka projektu ZLND (chovanikova@zoberloptu.sk)
Matej Macicha – koordinátor projektu (matej.macicha@zoberloptu.sk)