Košice Florbal - Propozície

Košice Florbal 2016

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Školská športová liga – Košice Florbal 2016

VYHLASOVATEĽ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“, ŠK Šport pre všetkých, CVČ Orgovánová 5, Košice

REGISTRÁCIA ŠKÔL

Školy sa do súťaže registrujú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU (registračné údaje sú potrebné na riadne zabezpečenie súťaže).

TERMÍN: Upresní organizátor podľa počtu prihlásených škôl. Predbežne obdobie turnaja je stanovené na Január až apríl 2016.

Koniec prihlasovania: 20.1.2016

MIESTO KONANIA: Upresní organizátor pred začiatkom turnaja

ÚČASTNÍCI:
Žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. V každom družstve môžu reprezentovať školu maximálne 2 registrovaní hráči v poli + brankár. Družstvo tvorí 10 hráčov a 1 resp. 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Každé družstvo musí mať na turnaji aspoň 1 dievča.
Ohľadom dievčat na hracej ploche organizátor zavádza pravidlo:
Ak na hraciu plochu pošle jedno družstvo do poľa dievča, je druhé družstvo !!!povinné!!! striedať hráča v poli a poslať tam rovnako dievča. Ak má družstvo na súpiske viac dievčat, môže sa na hracej ploche v poli objaviť vždy len jedno dievča (tzn. v zápase môže byť na lavičke neobmedzený počet dievčat, no v poli iba jedno dievča). Vedúci resp. učitelia sú povinní sa dohodnúť o systéme striedania

KATEGÓRIA

Žiaci prihlásených škôl 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií (1.1.2000 a mladší)

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

VÝSTROJ:
Družstvo štartuje v jednotných a očíslovaných dresoch, ktoré družstvá obdržia pri prezentácii. Vhodná športová obuv (nie s čiernou podrážkou). Brankár musí mať povinnú brankársku výstroj (prilba, nohavice).

HRACÍ SYSTÉM: 5 + 1 (5 hráči v poli + 1 brankár) resp. 4 + 1 (4 hráči v poli + 1 brankár), určí sa na základe rozmerov ihriska.

Počet žiakov na súpiske: 10

HRACÍ ČAS:
Doporučený čas – 2×8 minút – hrubý (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny).

PODMIENKA ŠTARTU: Registrácia a oficiálna súpiska potvrdená riaditeľom školy!!!

PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa platných pravidiel floorbalu SZFB a propozícií.

NÁMIETKY:
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu. Rieši ich hracia komisia, ktorej zloženie bude oznámené družstvám pri začatí celej akcie.

HODNOTENIE:
Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia. (Systém V – 3, P – 0, R – 1, Vpp – 2)
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

  • body zo vzájomných zápasov,
  • skóre zo vzájomných zápasov,
  • celkové skóre,
  • vyšší počet všetkých strelených gólov,
  • žreb

HODNOTENIE V ŠŠL:
Za účasť v každom kole získa škola do bodového hodnotenia pre kvalifikáciu na olympiádu Európskeho mesta športu 2016 – 2b. Za celkové umiestnenie v danom športe budú hodnotené školy nasledovne:

Body
Účasť (v každom kole)2 b.
5.miesto1 b.
4.miesto2 b.
3.miesto3 b.
2.miesto4 b.
1.miesto5 b.

ROZHODCOVIA: Rozhodcov zabezpečí organizátor.

CENY:
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách diplomy a vecné ceny.

POISTENIE:
Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca a za poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: stolík, ukazovateľ skóre, zdravotnícka služba

OBČERSTVENIE: Zabezpečí organizátor.

INFO:

Matej Macicha – koordinátor; matej.macicha@zoberloptu.sk
Oliver Vaňo – koordinátor; oliver.vano@zoberloptu.sk
Damián Exner – riaditeľ Projektu „Zober loptu, nie drogy“; projekt@zoberloptu.sk

UPOZORNENIE: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí ponechaných v šatni!

POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Tím ZLND