Košice Stolný tenis - 8.ročník SPORT LUDUS CAP

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V STOLNOM TENISE v školskom roku 2015/2016

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

VYHLASOVATEĽ : Magistrát mesta Košice, odbor školstva

ORGANIZÁTOR : OZ Zober loptu nie drogy, ZŠ Bruselská 18, ŠK Šport pre všetkých, VsSTZ Košice, Centrum voľného času, Orgovánová 5

HRACIE MIESTO : Malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18

HRACÍ ČAS : 15,30 h. zraz 15,15h.

HRACÍ DEŇ : š t v r t o k

ORGANIZÁTORI :
RNDr.Marta Brúderová, odborný garant, výsledkový servis,
Mgr.Renáta Priščáková, hlavný usporiadateľ – 0905 745121

Sekretariát :
RNDr.Marta Brúderová, Belehradská 17, 04013 Košice
0918 181477 marta.bruderova17@gmail.com

T E R M Í N O V N Í K

prihlášky do 9.11.2015 vyplňte v registračnom formulári TU ,alebo emailom na matej.macicha@zoberloptu.sk, oliver.vano@zoberloptu.sk
SÚPISKY na sekretariát e-mailom do 9.11.2015, originál pri 1.kole
rozpis súťaže pre vedúcich zo škôl do 12.11.15 dostanú e-mailom
prvé stretnutie vedúcich a 1.kolo 3.12.2015

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním súvisiacim vydaným žrebovaním

PRÁVO ŠTARTU :
Ach+Ad kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2004 a mladší
Bch+Bd kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2000 a mladší

PODMIENKA ÚČASTI :
- vlastná raketa a prezuvky (možnosť aj požičania rakety)
- športové oblečenie – nie biele tričko, nie rifle!
- kartička poistenca
- školou potvrdená súpiska s menom vedúceho družstva
- účasť vedúceho (dospelá osoba)

KATEGÓRIE : chlapci – dievčatá ako jednotlivci

S Y S T É M :
Hrá sa ako súťaž jednotlivcov – progresívnym KO
(na každom turnaji sa hrá o bodované poradie hráča).
Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených hráčov.
V každom kole dvaja najlepší zo školy bodujú do hodnotenia škôl.
Súčasne sa v závere vyhodnotia jednotlivci.

LOPTIČKY : DHS *, YASAKA** 40mm (dodá organizátor)

C E N Y :
Každý účastník dostane tričko s logom projektu a účastnícky diplom.
Družstvá budú ocenené stolnotenisovým setom a diplomom.
Jednotlivci na prvých 3miestach v každej kategórii diplom a medailu.

VYHODNOTENIE ŠKÔL :
Za účasť v každom kole získa škola do bodového hodnotenia pre kvalifikáciu na olympiádu európskeho mesta športu 2016 – 2b. Za celkové umiestnenie v danom športe budú hodnotené školy nasledovne:

 Body
Účasť (v každom kole)2b
5.miesto1b
4.miesto2b
3.miesto3b
2.miesto4b
1.miesto5b

UPOZORNENIE : Na súťaž sa žiaci a žiačky nepoisťujú