Košice Stolný tenis 2016/2017 - Propozície

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V STOLNOM TENISE v školskom roku 2016/2017

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

ORGANIZÁTOR : Projekt „Zober loptu nie drogy“, ZŠ Bruselská 18

HRACIE MIESTO : Malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18

HRACÍ ČAS : 15,30 h. zraz 15,15h.

HRACÍ DEŇ : š t v r t o k

ORGANIZÁTORI :
RNDr.Marta Brúderová, odborný garant, výsledkový servis,
Mgr.Renáta Priščáková, hlavný usporiadateľ – 0905 745121

Sekretariát :
RNDr.Marta Brúderová, Belehradská 17, 04013 Košice
0918 181477 marta.bruderova17@gmail.com

T E R M Í N O V N Í K

prihlášky do 11.11.2016 vyplňte v registračnom formulári TU
SÚPISKY na sekretariát e-mailom do 21.11.2016, originál pri 1.kole
rozpis súťaže pre vedúcich zo škôl do 28.11.16 dostanú e-mailom
prvé stretnutie vedúcich a 1.kolo 8.12.2016

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním súvisiacim vydaným žrebovaním

PRÁVO ŠTARTU :
Ach+Ad kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2005 a mladší
Bch+Bd kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2001 a mladší

PODMIENKA ÚČASTI :
- vlastná raketa a prezuvky (možnosť aj požičania rakety)
- športové oblečenie – nie biele tričko, nie rifle!
- kartička poistenca
- školou potvrdená súpiska s menom vedúceho družstva
- účasť vedúceho (dospelá osoba)

KATEGÓRIE : chlapci – dievčatá ako jednotlivci

S Y S T É M :
Hrá sa ako súťaž jednotlivcov – progresívnym KO
(na každom turnaji sa hrá o bodované poradie hráča).
Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených hráčov.
Súčasne sa v závere vyhodnotia jednotlivci.

LOPTIČKY : DHS *, YASAKA** 40mm (dodá organizátor)

UPOZORNENIE : Na súťaž sa žiaci a žiačky nepoisťujú

Systém udeľovania bodov do celkového bodovania škôl v ŠŠL:
Škola získa za prvé miesto v športe toľko bodov, koľko škôl sa zúčastnilo, druhá o jeden menej, atď. + za účasť získava jeden bod, za každé kolo (príklad: 17 škôl – 1. miesto získava 17 bodov, 2. miesto získava 16 bodov, atď., pričom pri dvojkolovej súťaži škola získava za účasť na oboch kolách spolu 2 b.)
Do FINÁLE, ktoré sa uskutoční v rozmedzi dátumov 19.-29. jún 2017, postupuje prvých 5 škôl z daného športu.