BSC Bratislava

Basketbalový klub B.S.C. Bratislava združuje záujemcov o basketbal z celej Bratislavy. Svoju činnosť začal v roku 1984 ako školské športové stredisko pri BO Matador Bratislava. Zakladateľom a prvým trénerom bol Robert Schnürmacher, v tom čase učiteľ telesnej výchovy na ZŠ Holíčska 50 v Bratislave – Petržalke, kde má klub doteraz svoje sídlo.

Od svojho vzniku prešiel názov klubu viacerými zmenami. Pod pôvodným názvom ŠŠS Matador Bratislava pôsobil klub päť sezón. V roku 1989 sa zmenil názov klubu na BSC Matador Bratislava a v roku 1996 na B.S.C. Inter BRATISLAVA. Od roku 1998 až po súčasnosť pôsobí klub pod názvom Školské športové stredisko B.S.C. Bratislava.

Poslednej zmene názvu klubu v roku 1998 predchádzali väčšie organizačné zmeny. Klub sa stal občianskym združením. Hlavným zameraním klubu je zabezpečovanie záujmovej športovej činnosti detí a mládeže so zameraním na basketbal.

Postupne sa k prvému trénerovi Robertovi Schnürmacherovi pridávali ďalší tréneri – Boris Vaňo, Jaroslav Ludvig, Alexander Riecky, Soňa Schnürmacherová, Andrej Krno, Michal Martišek, Ján Migo, Zolo Horváth, Tomáš Erneker, Robert Szabó, Oliver Šolc, Juraj Daniš, Boris Daniel, Ivan Strápek, Branislav Slimák, Ivan Kyselica, Marek Vaňo, Michal Vaňo, Daniel Čurka, Milan Kováč, Ján Meszáros, Ondrej Prokopčák, Peter Prokopčák, Matej Blažek, Miroslav Rehák, Martin Galata, Peter Černický, Viliam Pešta, Peter Orgler, Denisa Zambová, Matej Maurovič, Andrea Galvánková, Peter Renert, Andrej Hacker, Monika Mikušová, Roman Fikar, Pavol Zuzik, Roman Barčák, Stanislav Frýželka, Hisham Ahmed, Peter Borároš. Celkovo v klube od jeho vzniku pôsobilo viac ako 50 trénerov.

Počas svojej existencie vychoval klub viacero skvelých hráčov, ktorí sa presadili v reprezentácii SR a pôsobili alebo pôsobia v najvyšších súťažiach na Slovensku aj v zahraničí. Najznámejšími odchovancami klubu sú bratia Martin a Radoslav Rančíkovci.

V klube pôsobia družstvá všetkých vekových kategórii – od najmenších detí, ktoré začínajú s basketbalom v prípravkách až po prvoligové družstvo mužov, v ktorom hrajú naši najúspešnejší odchovanci. Momentálne má klub 11 družstiev v ktorých pravidelne trénuje a hrá viac ako 180 hráčov pod vedením 16 trénerov.

Foto albumy