Stará Ľubovňa Basketbal - Propozície

PROPOZÍCIE BASKETBALOVEJ STAREJ ĽUBOVNE 2018

Vyhlasovateľ : Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : PaedDr. František Solár (okresný koordinátor), Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Účastníci : Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií narodení po 1.1.2003 a mladší

Registrácia :
Je možná na tomto linku. (Za akciu je potrebné zvoliť Stará Ľubovňa Basketbal)

Rozdelenie do skupín : Podľa počtu prihlásených škôl, po skončení registrácie.

Termíny a miesta : Po skončení registrácie.

Postup do finále : Prvé dve družstvá, družstvá na ďalších miestach o poradie na 5.- 8. mieste.

Začiatky zápasov : 09,00 hod. prípadne podľa dohody.

Poradie zápasov : Podľa Bergerovej tabuľky.

Hrací čas : 2×12 minút /hrubý čas/

Podmienky štartu :
Štartujú chlapci a dievčatá jednej školy s uvedeným dátumom narodenia, počas hry musia byť v družstve minimálne dve dievčatá.
Potrebné doniesť vyplnenú súpisku, ktorú si môžete stiahnuť TU.

Počet hráčov : 10 a vedúci družstva.

Pravidlá : Platia platné pravidlá FIBA a ustanovenia týchto propozícií.

Technické zabezpečenie : Stolík, stopky, zápisy, píštalka a ukazovateľ skóre.

Ekonomické zabezpečenie : Družstvá štartujú na vlastné náklady.

Ocenenie:
Basketbalové lopty, tričká, dobrý pocit byť súčasťou najlepšieho športového projektu a účasť na basketbalovom zápase v Angels aréne v Košiciach.

Informácie :
PaedDr. František Solár – okresný koordinátor (tel. č. 0908 980 746, e-mail – frantisek21@gmail.com)
Matej Macicha – projektový koordinátor (tel. č. 0918 813 380, e-mail – matej.macicha@zoberloptu.sk)