Košice Stolný tenis - 5. ročník SPORT LUDUS CUP

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V STOLNOM TENISE v školskom roku 2012/2013

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VYHLASOVATEĽ: Magistrát mesta Košice – odbor školstva,

ORGANIZÁTOR: OZ „Zober loptu, nie drogy“,ŠK Šport pre všetkých, VsSTZ Košice

HRACIE MIESTO: Malá telocvičňa ZŠ, Bruselská 18

HRACÍ ČAS: 15,00 h. zraz 14,50h.

HRACÍ DEŇ: S t r e d a

ORGANIZÁTORI:
RNDr. Marta Brúderová (odborný garant, výsledkový servis) – 0918 181 477, e-mail : marta48@post.sk
Damián Exner (riaditeľ OZ "Zober loptu, nie drogy) – 0907 937 197, e-mail : projekt@zoberloptu.sk
Ing. Tibor Fabián – 0905 235 376
Mgr. Renáta Priščáková – 0905 745 121
Sekretariát – RNDr .Marta Brúderová, Belehradská 17, 04013 Košice

T E R M Í N O V N Í K

  • prihlásenie škôl do 28. novembra 2012 elektronicky TU a Mgr. Šulekovi
  • rozpis súťaže pre vedúcich zo škôl do 1. decembra 2012 dostanú e_mailom
  • prvé stretnutie vedúcich a 1.kolo 5. decembra 2012

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním súvisiacim vydaným žrebovaním.

PRÁVO ŠTARTU :
Ach + Ad kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2000 a mladší
Bch + Bd kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 1999 a starší

PODMIENKA ÚČASTI :

  • vlastná raketa a prezuvky (možnosť aj vypožičania)
  • športové oblečenie – nie biele tričko
  • kartička poistenca
  • potvrdená súpiska s menom vedúceho družstva
  • účasť vedúceho (učiteľ, rodič, starý rodič)

KATEGÓRIE : chlapci – dievčatá ako jednotlivci

SYSTÉM :
Hrá sa ako súťaž jednotlivcov – striedavo kategórie v mesiacoch december až apríl (spolu 5 – 6 turnajov pre každú kat.), resp. podľa dohody.
Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených hráčov.
V každom kole 2 najlepší zo školy bodujú do hodnotenia škôl.
Súčasne sa v závere vyhodnotia jednotlivci.

LOPTIČKY : DHS *, YASAKA** (dodá organizátor)

CENY :
Budú ocenené družstvá na 1. – 3.m.(ch. a d. spolu) a jednotlivci na 1. – 3.m. plaketou a diplomom vo všetkých kategóriách.
Každý účastník dostane tričko s logom projektu a účastnícky diplom/list.

VYHODNOTENIE ŠKÔL: Uskutoční sa spoločne pre všetky kategórie.

UPOZORNENIE: Na súťaž sa žiaci a žiačky nepoisťujú.

RNDr .Marta Brúderová – garant