Kysucké Nové Mesto Floorbal - Propozície

III. ROČNÍK KYSUCKÉHO POHÁRA VO FLOORBALE

zmiešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadatelia :
Stredná odborná škola strojnícka (Športová ul.1326)
Občianske združenie Zober loptu nie drogy
Kysucké Nové Mesto v spolupráci s OZ Naša škola – Kysuca
Spoločný školský úrad v Rudine a CVČ Kysucké Nové Mesto

Termín : 14., 15., 21. mája 2013, termíny jednotlivých turnajov budú prípadne spresnené podľa počtu prihlásených družstiev

Finálový turnaj : 22. mája 2013 predbežne

Miesto :
Telocvičňa SOŠs Kysucké Nové Mesto

Kategórie :
Zmiešané družstvá – žiaci a žiačky ZŠ

Účastníci : Zaregistrované družstvá – družstvo tvorí 10 hráčov a 1 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Minimálny počet dievčat v družstve je 4.

Prihlášky : Registrácie na účastníckom formulári na http://www.zoberloptu.sk/registration/
prihlasovací formulár
akcia Florbal Kysucké Nové Mesto
Termín, do ktorého sa je možné prihlásiť 30. 04.2013

Prezentácia : V deň konania od 11:40 hod. do 12:00 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy

Rámcový časový program :
11:40 – 11:55 prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
11:55 – porada vedúcich
12:00 – začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada : Cestovné na náklady hradí vysielajúca organizácia

Bonusy : Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom Vedúci družstiev obdržia polokošele Vyhodnotenie najužitočnejšieho hráča turnaja

Poistenie: Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

!Upozornenie! : Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj : Hráči – jednotné dresy s číslami Brankár by mal mať povinnú výstroj Halová obuv – nesmie na palubovke zanechávať šmuhy

Ihrisko : telocvičňa SOŠs

Námietky : Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.

Pravidlá a predpis : Hrá sa podľa pravidiel floorbalu a týchto propozícií. Na ihrisku počas hry musia byť minimálne 2 dievčatá.

Systém súťaže: Bude určený podľa počtu postupujúcich družstiev

Hodnotenie : Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov,
• celkové skóre,
• pomocné body z trestných strieľaní,
• vyšší počet všetkých strelených gólov,
• žreb

Hracia doba : Doporučený čas – 2×7,5 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny)

Občerstvenie : Zabezpečí organizátor

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor

Ceny : Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplom a vecné ceny.

Poznámka : Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Marko Vojsovič

Riaditeľ školy : Ing., Mgr. Ondrej Holienčík

OZ „Zober loptu, nie drogy“
Ing. Matej Macicha