Lučenec Vybíjaná - Propozície

Usporiadateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s primátorkou mesta Lučenec PhDr. Alexandrou Pivkovou a mestom Lučenec.

Účastníci: Žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ (mix 6 dievčat a 6 chlapcov, z toho 2 náhradníci).
Počet chlapcov max 6, môže byť menej.

Miesto konania: Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II/3079, Lučenec

Termín: 24.06.2013

Prezentácia: 08:00 hod. – 08.30 hod.

Začiatok: 08.45 hod.

Registrácia škôl: do 15.6.2013. Pros­tredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém súťaže: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel vybíjanej (je možné upraviť pravidlá podľa dohody vedúcich družstiev).

Hrací čas: podľa dohody zúčastnených družstiev.

Podmienka štartu: súpiska družstva obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia hráčok/čov za školu, potvrdená riaditeľom školy.

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Ocenenia: Každé družstvo bude odmenené vecnými cenami (tričká, lopty, diplomy, občerstvenie).

Informácie:
Lucia Lásková, odborný garant projektu, Lučenec, tel. 0908812678, lucia.laskova@post.sk
Damián Exner – riaditeľ OZ, tel.: 0907937197; projekt@zoberloptu.sk
Jana Čarnoká – koordinátorka OZ, tel.: 090807466; jana.carnoka@zoberloptu.sk