Športové dni v Krompachoch - Propozície

Usporiadateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Mestom Krompachy.

Účastníci: ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ SNP, MŠ Hlavná, MŠ Robotnícka.

Kategória: Žiaci a žiačky 1. a 2. stupňa ZŠ, deti Materských škôl v Krompachoch.

Disciplíny: vybíjaná, basketbal/stre­etball, futbal, stolný tenis, volejbal.

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Maurerova, multifunkčné ihrisko Maurerova, multifunkčné ihrisko Okruhlisko, stolnotenisová herňa, telocvičňa a areál ZŠ SNP, areál MŠ Hlavná.

Termín: 4.-5. júna 2013

Utorok 4.6.2013:
vybíjaná – telocvičňa ZŠ Maurerova, ZŠ SNP
futbal – ZŠ SNP
volejbal – multifunkčné ihrisko (MI) Maurerova
športové aktivity detí z MŠ – areál MŠ Hlavná

Streda 5.6.2013:
streetball – telocvičňa ZŠ Maurerova
futbal – MI Maurerova a MI Okruhlisko
stolný tenis – stolnotenisová herňa Krompachy
basketbal – ZŠ SNP

Začiatok: 09:00 hod. (ZŠ SNP v utorok o 12:00, MŠ o 9:30).

Registrácia škôl: Prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém súťaže: podľa dohody zúčastnených družstiev.

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel (možnosť upraviť pravidlá po dohode vedúcich družstiev).

Hrací čas: podľa dohody zúčastnených družstiev.

Podmienka štartu: súpiska družstva obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia hráčok/čov za školu, potvrdená riaditeľom školy.

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Ocenenia: Účastníci projektu „Zober loptu, nie drogy“ obdržia tričká, zúčastnené školy lopty.

Informácie:
Ing. Mária Brejková Ondová – MÚ Krompachy, Odd. kultúry a športu, tel.: 053/4192219, maria.brejkova@krompachy.sk
Damián Exner – riaditeľ OZ, tel.: 0907937197; projekt@zoberloptu.sk
Jana Čarnoká – koordinátorka OZ, tel.: 090807466; jana.carnoka@zoberloptu.sk