Rožňava Malá športová olympiáda - Propozície

Volejbal, Futbal

Organizátor: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s mestom Rožňava a CVČ Rožňava

Účastníci:

  • Volejbal – žiačky ZŠ 7.-9. ročník, príslušné triedy 8 – roč. gymnázií
  • Futbal – žiaci a žiačky ZŠ

Miesto konania:

  • Volejbal – ZŠ Ul. pionierov 1, Rožňava (v telocvični, v prípade pekného počasia na ihrisku)
  • Futbal – ZŠ Zlatá 2 , ZŠ ak. Hronca – sídl. Juh, Rožňava

Termín: 22.06.2013

Čas: 10:00 hod. – 13.00 hod.

Vyhodnotenie turnajov: 13.00 hod., Nádvorie Radnice

Registrácia škôl: prostredníctvom elektronického formulára TU.

Systém súťaže: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel (je možné upraviť pravidlá podľa dohody vedúcich družstiev).

Hrací čas: podľa dohody zúčastnených družstiev.

Podmienka štartu: súpiska družstva obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia hráčok/čov za školu, potvrdená riaditeľom školy.

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Ocenenia: Účastníci projektu obdržia tričká s logom projektu „Zober loptu, nie drogy“.

Informácie:
Mgr. Izabela Hurajtová, riaditeľka CVČ Rožňava a odborný garant projektu, tel. 0904320839, hurajtovaizabella@gmail.com
Damián Exner – riaditeľ OZ, tel.: 0907937197; projekt@zoberloptu.sk
Jana Čarnoká – koordinátorka OZ, tel.: 090807466; jana.carnoka@zoberloptu.sk