Prešov Minibasketmánia - Propozície

Usporiadateľ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 5.11.2013 utorok o 8.30 hod. Prezentácia o 8.00 hod.

Miesto: ZŠ Sibírska 42, Prešov

Účastníci: Žiaci a žiačky 5. a 6. ročníkov ZŠ.

  • Kategória I: 5. ročník ZŠ
  • Kategória II: 6. ročník ZŠ

Systém súťaže:
Hrať sa bude na dvoch ihriskách. Na jednom budú hrať piataci a na druhom šiestaci. Ide o zmiešané družstvá, pričom podmienkou je aspoň jedno dievča na ihrisku.
Počet hráčov v jednom družstve je 10, t.z. 10 piatakov a 10 šiestakov.
Hrací čas je 2×8 minút.
Hrá každý s každým vo svojej kategórii.

Registrácia škôl: prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Podmienka štartu: súpiska družstva obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia hráčov/čok za školu, potvrdená riaditeľom/ľkou ZŠ.

Ocenenia: Všetci účastníci turnaja budú mať zabezpečené občerstvenie a tričká. Školy budú odmenené loptami.

Rôzne: Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých škôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Družstvá:
ZŠ Lesnícka
ZŠ Ľubotice
ZŠ Mirka Nešpora
ZŠ Sibírska A
ZŠ Sibírska B

Rozlosovanie:

I.kategória 5.roč.II.kategória 6.roč.
Lesnícka – ĽuboticeMirka N. – Sibírska A
Mirka N. – Sibírska BĽubotice – Lesnícka
Ľubotice – Sibírska ASibírska B – Mirka N.
Lesnícka – Mirka N.Lesnícka – Sibírska A
Sibírska B –LesníckaSibírska B – Ľubotice
Sibírska A – Mirka N.Mirka N. – Lesnícka
Ľubotice – Mirka N.Sibírska A – Ľubotice
Lesnícka – Sibírska AMirka N. – Ľubotice
Ľubotice – Sibírska BLesnícka – Sibírska B
Sibírska A – Sibírska BSibírska A – Sibírska B

Informácie:
Mgr. Jana Dolinská – oblastná koordinátorka (odborný garant projektu), tel.č.: 0903 180 247
Damián Exner – riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“, projekt@zoberloptu.sk
Ing. Jana Čarnoká – koordinátorka projektu, jana.carnoka@zoberloptu.sk, 0908 074 661