Bardejov Florbal chlapci - Propozície

OZ „Zober loptu, nie drogy“
Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov

P R O P O Z Í C I E
turnaja vo florbale žiakov ZŠ
v školskom roku 2013/2014

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Vyhlasovateľ: OZ „Zober loptu, nie drogy“

Usporiadateľ: Centrum voľného času v Bardejove a OZ „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 11.11.2013 /pondelok/ o 8.00 hod.

Miesto: Bardejov, CVČ – telocvičňa

Riaditeľ turnaja: Mgr. Darina Soroková

Tajomník turnaja: Mgr. Anton Dubovecký

Technické zabezpečenie: Ing. Mária Dubovecká

Rozhodca: Ing. Lukáš Ondeček a Mgr. Roman Chovan

Kategória: starší žiaci ZŠ narodení 1.9.1998 a mladší.

Úhrada: na vlastné náklady.

Odmena: poháre a diplomy pre prvé tri družstvá, tričká pre zúčastnené školy a sladkosti.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a tohto rozpisu.

Podmienka účasti: prihláška na predpísanom tlačive. Na zozname môže byť max. 12 hráčov.

Prihlášky: záväzné a písomné na adresu: Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov; dubovecky@cigybar.sk, do 22.10.2013.
Prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Rovnosť bodov: body zo vzájomných zápasov, skóre zo vzájomných zápasov, celkové skóre, vyšší počet všetkých strelených gólov a žreb.

Časový rozpis :
od 7.30 hod. – 7.45 hod. prezentácia
7.50 hod. vylosovanie
8.00 hod. otvorenie
8.30 hod. zápasy v skupinách
13.30 hod. vyhodnotenie turnaja

Prezentácia: v deň turnaja od 7.30 hod. – 7.45 hod.

Vylosovanie: v deň turnaja 11.11.2013 o 7­.50 hod.

Protesty: podať písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 10 €

Zdravotný stav : za štartujúcich zodpovedá vysielajúca zložka. Účastníkov je povinná poistiť vysielajúca škola.

Upozornenie: pre vedúcich družstiev sú potrebné prezuvky do telocvične. Každý žiak je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Informácie:
Mgr. Darina Soroková – riaditeľka CVČ
Mgr. Anton Dubovecký – odborný garant projektu, tel.č.: 0904675560, dubovecky@cigybar.sk
Damián Exner – riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“, projekt@zoberloptu.sk
Ing. Jana Čarnoká – koordinátorka projektu tel. č. : 0908 074 661 jana.carnoka@zoberloptu.sk