Košice Stolný tenis - 6. ročník SPORT LUDUS CUP

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ V STOLNOM TENISE v školskom roku 2013/2014

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VYHLASOVATEĽ : Magistrát mesta Košice – odbor školstva

ORGANIZÁTOR : OZ „Zober loptu, nie drogy“, ŠK Šport pre všetkých, VsSTZ Košice,

HRACIE MIESTO : Malá telocvičňa ZŠ Bruselská 18

HRACÍ ČAS : 15,00 h. zraz 14,50h.

HRACÍ DEŇ : S t r e d a

ORGANIZÁTORI :
RNDr.Marta Brúderová (odborný garant, výsledkový servis) – 0918 181 477, e-mail : marta48@post.sk
Damián Exner (riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“) – 0907 937 197, e-mail : projekt@zoberloptu.sk
Ing. Tibor Fabián – 0905 235 376
Mgr. Renáta Priščáková – 0905 745 121
Sekretariát – RNDr.Marta Brúderová, Belehradská 17, 04013 Košice

T E R M Í N O V N Í K

  • prihlásenie škôl do 28. novembra 2013 elektronicky TU (za akciu zvoľte Stolný tenis Košice) a Mgr. Šulekovi
  • rozpis súťaže pre vedúcich zo škôl do 1.decembra 2013 dostanú e-mailom
  • prvé stretnutie vedúcich a 1.kolo 4.decembra 2013

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA

PREDPIS : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním súvisiacim vydaným žrebovaním.

PRÁVO ŠTARTU :
Ach + Ad kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2001 a mladší
Bch + Bd kat. : Žiaci a žiačky narodení v roku 2000 a starší

PODMIENKA ÚČASTI :

  • vlastná raketa a prezuvky (možnosť aj vypožičania)
  • športové oblečenie – nie biele tričko
  • kartička poistenca
  • potvrdená súpiska s menom vedúceho družstva
  • účasť vedúceho (učiteľ, rodič, starý rodič)

KATEGÓRIE : chlapci – dievčatá ako jednotlivci

SYSTÉM :
Hrá sa ako súťaž jednotlivcov – striedavo kategórie v mesiacoch december až apríl (spolu 5 – 6 turnajov pre každú kat.), resp. podľa dohody.
Hrací systém sa zvolí podľa počtu prihlásených hráčov.
V každom kole 2 najlepší zo školy bodujú do hodnotenia škôl.
Súčasne sa v závere vyhodnotia jednotlivci.

LOPTIČKY : DHS *, YASAKA** (dodá organizátor)

CENY : Každý účastník dostane tričko s logom projektu a účastnícky diplom. Družstvá budú ocenené stolnotenisovým setom a diplomom resp. účastníckym listom. Rovnako budú ocenení aj jednotlivci na prvých 3 miestach v každej kategórii.

VYHODNOTENIE ŠKÔL : Uskutoční sa spoločne pre všetky kategórie.

UPOZORNENIE : Na súťaž sa žiaci a žiačky nepoisťujú.

RNDr. Marta Brúderová – garant
Matej Macicha – koordinátor projektu (e-mail : matej.macicha@zoberloptu.sk)