Kysucké Nové Mesto Minifloorbal - Propozície

Pohár nádejí v MiniFlorbale mladších žiakov a žiačok

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto s podporou FBK Kysucké Nové Mesto a Spoločným školským úradom so sídlom v Rudine.

Generálny partner : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“.

Termín : 21. november 2013 (štvrtok)

Miesto : Športová hala – Kysucké Nové Mesto

Riaditeľ turnaja : PaedDr. Marko Vojsovič

Účastníci : Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí 6 hráčov a 1 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.

Kategórie :
Mladšie žiačky – dátum narodenia 1.9.2001 a mladšie,
Mladší žiaci – dátum narodenia 1.9.2001 a mladší.

Prihlášky :
Registrácie na registračnom formulári TU – akcia Minifloorbal Kysucké Nové Mesto do 17. novembra 2013

Informácie :
E-mail – ztv.vojsovic@gmail.com
Mobil – 0905 636 750

Prezentácia : V deň konania od: 8:30 hod. do 8:45 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy.

Rámcový časový program :
08:30 – 08:45 – prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
08:45 – porada vedúcich, žrebovanie
09:00 – začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada : Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Bonusy : Každý zúčastnený hráč dostane hracie tričko s logom a číslom.

Poistenie : Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Upozornenie : Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj : Hráči – jednotné dresy s číslami. Tenisky musia byť vhodné do haly.

Ihrisko : Mestská športová hala.

Hracie lopty : Zabezpečí organizátor.

Námietky :
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.

Pravidlá a predpis :
Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií. Hrajú 3 hráči v poli bez brankára na ihrisku s mantinelmi s rozmermi 18 x10. Bránky sú certifikované s rozmermi 90×60. Bránkovisko s rozmermi 100×80, pohyb hráčov je v ňom zakázaný. Striedajúci hráči sú v priestoroch striedačky a do hry môžu zasiahnuť až keď spoluhráč opustí ihrisko.

Systém súťaže : Určí sa podľa počtu družstiev.

Hodnotenie :
Za výhru v zápase sú dva body a za remízu jeden bod. Za prehru sa body neudeľujú. Pri rovnosti bodov v záverečnej tabuľke o poradí rozhoduje :

  1. vzájomný zápas
  2. vyšší rozdiel v skóre
  3. vyšší počet strelených gólov

Hracia doba : Doporučený čas – 2×10 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny).

Občerstvenie : Zabezpečí organizátor.

Rozhodcovia : Zabezpečí organizátor.

Poznámka : Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Zástupcovia

Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“ – Damián Exner
Riaditeľ súťaže – PaedDr. Marko Vojsovič
Riaditeľ SOŠs Kys. N. Mesto – Ing., Mgr. Ondrej Holienčík