Kysucké Nové Mesto Futsal - Propozície

Pohár nádejí vo futsale žiakov základných škôl

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto s podporou Mestského kultúrno-športového strediska Kysucké Nové Mesto

Generálny partner : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“,

Termín : 3. – 5. december 2013 – turnaje v skupinách, 12. decembra 2013 – finálový turnaj

Miesto : Športová hala – Kysucké Nové Mesto

Riaditeľ turnaja : PaedDr. Marko Vojsovič

Účastníci : Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí 10 hráčov a 1 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Organizátori zvlášť ocenia prítomnosť dievčat v družstvách.

Prihlášky : Registrácie na registračnom formulári TU – akcia Futsal Kysucké Nové Mesto do 29. novembra 2013

Informácie :
E-mail – ztv.vojsovic@gmail.com
Mobil – 0905 636 750

Prezentácia : V deň konania od: 7:30 hod. do 7:45 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy.

Rámcový časový program :
07:30 – 07:45 – prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
07:45 – porada vedúcich, žrebovanie
08:00 – začiatok turnaja družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada : Cestovné na náklady hradí vysielajúca organizácia.

Bonusy : Každý zúčastnený hráč dostane hracie tričko s logom a číslom.

Poistenie : Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Upozornenie : Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj : Hráči – jednotné dresy s číslami. Tenisky musia byť vhodné do haly.

Ihrisko : Mestská športová hala.

Hracie lopty : Loptu (halovú) zabezpečí organizátor.

Námietky : Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.

Pravidlá a predpis : Hrá sa podľa pravidiel futsalu a týchto propozícií.

Systém súťaže : Určí sa podľa počtu družstiev.

Hodnotenie :
Každý zápas sa ukončí víťazstvom niektorého zo súperov. Ak sa v riadnom hracom čase zápas skončí nerozhodne nasledujú 4 trestné kopy, ak ani po nich nebude rozhodnuté nasleduje tzv. rýchla smrť t.j. ak niekto z dvojice premení kop a ten druhý nie, tak zápas končí. Ak gól vsietia obaja alebo ani jeden z dvojice , nasleduje ďalšia dvojica. Za výhru v zápase sú dva body a za prehru po trestných kopoch po remíze má porazený jeden bod.
Pri rovnosti bodov v záverečnej tabuľke o poradí rozhoduje vyšší počet strelených gólov

Hracia doba : Doporučený čas – 2×15 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny).

Občerstvenie : Zabezpečí organizátor.

Rozhodcovia : Zabezpečí organizátor.

Ceny : Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržia diplom.

Poznámka : Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

Zástupcovia

Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“ – Damián Exner
Riaditeľ turnaja – PaedDr. Marko Vojsovič
Riaditeľ SOŠs Kysucké Nové Mesto – Ing., Mgr. Ondrej Holienčík